Tryckteknik

Den första egentliga tryckpressen i västerlandet konstruerades under
1400 talet. Det krävdes då två man att hantera pressen och tryckhastigheten uppgick till den fantastiska upplagan av 200 ark om dagen.
Begreppet "tryckning" avser en teknik att avbilda ett original-en text, ett fotografi, en teckning eller annan förlaga. Idag finns många olika tryckmetoder bl.a. boktryck, offset, djuptryck och screentryck.
Boktryck (högtryck)
I boktryck ligger tryckande partier högre än icke tryckade. Vid tryckning färgas de högre partierna in och pressas mot arket. I boktryckspressar kan man tillverka vad som kallas perforering-en punkterad linje eller utstansning i pappret. Man kan även tillverka präglingstryck-upphöjt mönster med reliefverkan.
Djuptryck
I djuptrycket ligger de tryckande ytorna lägre än icke tryckande (i motsats till boktryck).
Sedan tryckformen färgats in, avskrapas all överflödig färg från dess yta. Tryckfärgen som finns kvar överförs till pappret genom att en gummiklädd mottryckscylinder pressar pappersbanan mot tryckcylindern.
Offset (yttryck)
Ordet offset betyder avsätta eller avlagra.
I offsettryck ligger såväl tryckande som icke tryckande ytor i ungefär samma plan. Offsettrycket bygger på en kemisk skillnad mellan tryckande och icke tryckande ytor. Den tryckande ytan kallas fettvänlig eller vattenavstötande medans den icke tryckande kallas fettavvisande eller vattenvänlig.
För denna tryckmetod krävs både tryckfärg och vatten.
Screentryck
Screentryck är världens äldsta tryckmetod. Engelska ordet screen betyder som bekant duk, skärm. Vid screentryck pressas färg igenom en duk ner på den yta som skall tryckas. Duken är preparerad så att färgen går igenom endast på önskade ställen.

Tillbaka till PlusPrint
Tillbaka till PlusPrints lilla bruna