Miljösidan

Denna sida tillägnas något som ligger i allas intresse och skall med hjälp av de marknadsledande företagen inom miljötänkande kunna bli en hjälpsida till andra företag. Aktuell information om pappersmiljökriterier från SIS och Pappersgruppen bl.a. finns att läsa men också möjlighet att besöka andra företag, långt framskridna inom miljömedvetenhet.

PlusPrint har med sin miljöpolitik valt OK som bränsleleverantör. Du kan alltså med gott samvete be PlusPrint komma på besök.

Med hjälp av Pappersgruppen och utdrag ur Nordisk miljömärkning kan Du på "Krav"-sidan läsa närmare om de krav som ställs för att få miljömärka produkter.

 

 

Tillbaka till PlusPrint