Brevpapper

Benämning: Papper har av människan användts i mer än 2000 år.
Andra figurerade sorter är och var Papyrus,tapa, amate, huun och rispapper. Papyrus är ett av de äldsta skrivmaterial som Egypterna var ensamma om för ca 5000 år sedan. Det tillverkades av papyrusväxten Cyperus papyrus. Benämningen papper kommer från det grekiska namnet på denna växt; Papyros. Tapa, det polynesiska ordet för barkpapper, är ett tygliknande papper tillverkat av innerbarken hos pappersmullbärsträdet. Obekräftade källor hävdar dess ålder till ca 4000 år fKr men det finns utgrävningar i Peru som bevisar ca 2100 år fKr. Huun var av mayafolket begagnat under deras intellektuella utveckling hand i hand med herioglyfskriften. Dock använde maya-folket Huun mest för konstnärliga utövningar. Aztekerna vidareutvecklade samma bultade barkmaterial metod och gjorde sitt Amate mer skrivvänligt. Rispapper utvinns från rispappersväxten Tetrapanax papyriferus. Enligt kinesiska författare förekom tillverkning redan från 1630-talet.
För att klassas som äkta papper måste råmaterialet bestå av fibrer som malts eller krossats. Tillverkning sker huvudsakligen i tre moment: först sönderdelas träet till pappersmassa, sedan slammas fibrerna upp i vatten och fångas upp på ett underlag där vattnet får rinna av, kvar blir fiberskicktet som tas bort för att pressas, torkas och bearbetas till önskat skick.

Ett brevpapper för ett företag skall idag innehålla mycket. Förutom det ganska naturliga med telefon, fax, e-mail, internet och adressuppgifter skall om företaget handlar med export/import, även innehålla organisationsnummer eller som det heter VAT.  Om styrelsens säte befinner sig på annan ort än själva verksamheten skall även den skrivas ut på liknande vis; Styrelsens säte: Täby.
Lika vanligt som 80 gr vitt kopieringspapper är för de som vill ha litet "snyggare" papper  ett med struktur. Tänk på att offerter bör överlämnas skrivna på allt annat än 80 gr vitt kopieringspapper !
Dyrare och / eller snyggare pappers sorter kan vara;  Conqueror, Sweden Bond eller Tre Kronor.  Det finns idag bara en anledning till att överhuvudtaget använda 80 gr vitt och det är priset; ca 65:- - 150:-/1000ex beroende på var man köper det. Vill någon ta mer betalt är det ett för Dig fel inköpsställe.
Kopieringspapperet tillhör de billigaste av den enkla anledningen att det säljs bäst / oftast. Cyklus, det miljövänliga alternativet bestående av returpapper, har kommit på några få år att placera sig som nästan lika billigt och det kan man väl tacka miljötänkandet tillika krav hos kunderna för. Cyklus förekommer allt oftare eftersom den finns som en komplett profilserie till produkter som; visitkort, brevpapper, kuvert och foldrar.PlusPrint har valt Cyclus av miljöskäl.
Tryck: Ett brevpapper av svensk standard har måtten 210x297 mm. Även kallat: A4. På denna yta används tyvärr endast en bråkdel färgsättning och det till logotypen. Ett så ypperligt tillfälle att färga in papperet med ett svagt rastertryck på företagets logo eller storsäljande produkt. (Utan extra kostnad hos PlusPrint) Smaken är som baken; färgglad reklampelare eller tomt stilistiskt affärsbrev.

Beställ brevpapper här!

Tillbaka till PlusPrint
Tillbaka till PlusPrints lilla bruna