Kuvert

Benämning och tryck: Kuvertets stora genombrott skedde någon gång runt 1840-talet. Fram tills dess vek man samman brevet självt och fäste flikarna med sigill.
Dåtidens pappersmakare insåg snabbt en ny obruten marknad främst på grund av det otal storlekar som figurerade. Grundtanken med kuvert var att skydda brevet från förstörelse och insyn av obehöriga. Sigillet levde dock kvar.
Kuvertet idag är det första kunden får i sin hand när Du skickar något till denne och det är på så vis även här Ditt företags ansikte utåt.
Kuvertet bör utstråla seriösitet, stil och soliditet för att mottagarens uppmärksamhet och nyfikenhet hamnar på just Ditt företag. Ett solitt och korrekt "ansikte" borgar för framgång då kunder tar Dig på allvar. Lägg därför stor möda på utformningen även av kuvertet. Visst slängs kuvertet direkt efter det öppnats som oftast men om Du åandrasidan använder Ditt företags logo färger och färgar in kuvertet på ett snyggt och ovanligt sätt (kostar inget extra hos PlusPrint) så kan jag nästan lova att en betydligt högre procent kommer att haja till och minnas just Ditt företag och dess kuvert. Kom ihåg - Alla Dina trycksaker är marknadsföring !

Papper: Dyra och / eller snygga pappers sorter kan vara;  Conqueror, Sweden Bond eller Tre Kronor. Dessa papperssorter kostar upp till 10 ggr mer än vanligt vitt och kan tyckas bortkastat men vill man ha en enhetlig profil på företagets trycksaker ingår även kuvertet. Det kan altså vara av yttersta vikt att kolla upp pris och om det finns kuvert i alla storlekar som ni behöver. PlusPrint vill rekomendera att ett "miljövänligt" papper finns med i valet till profil. Cyklus, det miljövänliga alternativet bestående av returpapper, har kommit på några få år att placera sig som nästan lika billigt som standard vitt och det kan man väl tacka miljötänkandet tillika krav hos gemene kund för. Cyklus förekommer allt oftare eftersom den finns som en komplett profilserie till produkter som; visitkort, brevpapper, kuvert och foldrar. PlusPrint har valt Cyclus av miljöskäl.

Format: Allt sedan 1900-talets början insåg man behovet av standardlisering av storlekarna.. Nedan kan Du se de oftast förekommande. Har du ett behov av något annat format så kan PlusPrint snabbt få fram antingen en redan existerande eller låta tillverka exakt efter Dina formatönskemål.Format för Kuvert och Påsar:

B4- 250x353 mm          S3- 280x430 mm         
B5- 176x250 mm          S4- 250x330 mm          

EC45- 220x229 mm
B6- 125x176 mm          S5- 185x255 mm
                                       
C3- 324x458 mm          E3- 310x440 mm
C4- 229x324 mm          E4- 220x310 mm          

CE4- 229x310 mm
C5- 162x229 mm          E5- 155x220 mm          

EC5- 155x229 mm
C6- 114x162 mm          É6- 110x155 mm         
AE65- 105x220 mm       E65-110x220 mm

Beställ kuvert här!

Tillbaka till PlusPrint
Tillbaka till PlusPrints lilla bruna